SANY PALFINGER Cranes

Cẩu gập SANYPALFINGER

Cẩu SANY PALFINGER được trang bị van giữ tải giúp việc vận hành cần cẩu trở nên an toàn hơn. Tốc độ ra vào cần được nâng cao nhờ tính năng tối ưu sử dụng dòng dầu hồi, cùng với hiệu suất nâng được tối ưu hoá thông qua việc sử dụng vật liệu thép cường độ cao và thiết kế của cần hình lục giác.