PALFINGER - Cẩu bánh xích
Dòng sản phẩm 

cẩu bánh xích

Giải pháp cho những tác vụ cụ thể

Trải nghiệm khái niệm tổng quan

thông tin liên hệ

Palfinger Europe GmbH
Moosmühlstraße 1 | 5203 Köstendorf | Áo

Hr. Hemmo Luijerink
T +43 6216 7660 85204

crawlercrane@palfinger.com

or

Hr. Thomas Schlader
T +43 6216 7660 85544

crawlercrane@palfinger.com

tải về tập quảng cáo

Cẩu bánh xích

PCC 57.002 | PCC 71.002 | PCC 115.002

Cẩu bánh xích trong nhà