PALFINGER Thiết bị kiểm tra cầu đường
Dòng sản phẩm 

PALFINGER Thiết bị kiểm tra cầu đường

PALFINGER THIẾT BỊ KIỂM TRA CẦU ĐƯỜNG

  • Khoảng thông số vận hành rộng
  • Thuận tiện khi thao tác
  • Độ an toàn tối đa
  • Thời gian lắp đặt hoặc tháo dỡ ngắn
  • Tính cơ động cao trong khi kiểm tra mà không cần giá đỡ hỗ trợ
  • Tỉ suất tải trọng/hiệu năng tối ưu

Hoàn hảo trong từng hành động

thông tin liên hệ

Palfinger Europe GmbH
Moosmühlstraße 1 | 5203 Köstendorf | Austria

Dieter Schlosser
T +43 6216 7660 85311
d.schlosser@palfinger.com

 

Martin Koch
T +43 6216 7660 85726
m.koch@palfinger.com

TẢI XUỐNG brochures

giải pháp cho ngành đường sắt

PALFINGER - Thiết bị kiểm tra cầu đường

PA 19001