PALFINGER Sự chính trực

Sự chính trực

Trong những năm gần đây, đã có nhiều thông báo về việc tố cáo các công ty quốc tế lớn từ các phương tiện truyền thông. Tiêu chuẩn tối thiểu đã được đặt ra trên toàn Châu Âu để báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật theo Chỉ thị Tố giác của EU 2019/1937. Với văn hóa tích cực của chúng tôi tại PALFINGER, không có vấn đề nào như vậy sẽ được phát sinh. Tuy vậy, theo tinh thần quản trị doanh nghiệp, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng nhân viên của chúng tôi cũng như khách hàng và nhà cung cấp có cơ hội liên hệ với chúng tôi để báo cáo các vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến các công ty trong Tập đoàn PALFINGER, dù là bằng danh tính hoặc ẩn danh. Quyền lợi cho nhân viên thông báo trực tiếp cho người quản lý của họ sẽ được duy trì. Bạn có thể gửi báo cáo qua nền tảng Integrity Line bên ngoài thông qua liên kết dưới đây và các báo cáo sẽ được xử lý trong công ty. Nếu cuộc điều tra nội bộ xác minh rằng thông tin nhận được là chính xác, nhân viên chịu trách nhiệm về khu vực đó sẽ phải đối mặt với các cáo buộc để thực hiện biện pháp cải tiến. Nếu cần thiết, các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện trong từng trường hợp riêng lẻ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với bộ phận Pháp Lý của chúng tôi tại email corp.grc@palfinger.com.

Phản hồi của bạn