PALFINGER Thông báo trang

Thông báo trang

Chú thích phát hành và thông tin phù hợp theo Luật Thương mại điện tử và Luật truyền thông

SỞ HỮU TRUYỀN THÔNG

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstrasse 8
5101 Bergheim
Áo

T +43 662 2281 – 0
F +43 662 2281 – 81077

info@palfinger.com


 TRỤ SỞ

Bergheim
FN 33393 h - Tòa án khu vực - Tòa án thương mại Salzburg
UID ATU 36827902 DVR 0035548


 

PHÒNG THƯƠNG MẠI

Phòng Kinh tế Liên bang Áo


 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA PALFINGER.COM VÀ PALFINGER.AG

 • Bài trình bày của PALFINGER Group
 • Thông tin về Khu vực kinh doanh, Sản phẩm, Dịch vụ, Quan hệ đầu tư

 

Thành viên Ban điều hành

 • Andreas Klauser, CEO
 • Felix Strohbichler, CFO
 • Alexander Susanek, COO
 • Maria Koller, CHRO


 

BAN KIỂM SOÁT

 • Hubert Palfinger jun. (Trưởng ban)
 • Gerhard Rauch (Phó trưởng ban)
 • Hannes Palfinger (2. Phó trưởng ban)
 • Sita Monica Mazumder
 • Hannes Bogner
 • Isabel Diaz Rohr
 • Johannes Kücher
 • Carina Weindl
 • Erwin Asen

SỞ HỮU CỔ PHẦN

Khoảng 56.6% cổ phần của PALFINGER AG được sở hữu trực tiếp và gián tiếp bởi gia đình PALFINGER
 

TỔNG BIÊN TẬP

Roither Hannes

ebusiness@palfinger.com

 

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Henrik Binggl

ebusiness@palfinger.com