Thang nâng PALFINGER
Dòng sản phẩm

thang nâng người

Với xe thang nâng người của PALFINGER, chúng tôi mang lại giải pháp thang nâng tiên tiến nhất với công nghệ tối tân nhất. Thang nâng của hãng gây được ấn tượng mạnh nhờ vào công nghệ tiếp cận vị trí cao an toàn, tin cậy và chất lượng hoàn hảo.

Hoàn hảo trong từng hành động

COMPLETE VEHICLES

PALDRIVE - PALFINGER TURNKEY SOLUTIONS

NEW AND USED AERIAL WORK PLATFORMS

Used equipment is a matter of trust. We have a selection of workshop-tested truck mounted aerial platforms in top condition from a wide range of types and performance classes.

THE MAJOR ADVANTAGES OF THE PALDRIVE CONCEPT ARE:

  • Quick availability of vehicles
  • Total price for trucks, access platforms and mounting
  • New vehicles (brand new vehicles)

If you need some further details or technical information, do not hesitate to contact our staff.

Find now your new access platform

Khám phá tạp chí khách hàng

PALFINGER Access Platforms

PLATFORM PASSION #05

PLATFORM PASSION #04

PLATFORM PASSION #03

PLATFORM PASSION #02