Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương
palfinger

Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương

PALFINGER vietnam co ltd

2nd Floor, Rosana Tower, 60 Nguyen Dinh Chieu,
Da Kao Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

NGUYEN HOA

PALFINGER ASIA PACIFIC
Việt Nam
email
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

VU HIEU

PALFINGER MARINE VIETNAM CO.,LTD (PMV)
Việt Nam
email