Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương
palfinger

Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

NGUYEN HOA

PALFINGER ASIA PACIFIC
Việt Nam
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

VU HIEU

PALFINGER MARINE VIETNAM CO.,LTD (PMV)
Việt Nam