Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương
palfinger

Liên hệ văn phòng PALFINGER khu vực châu Á Thái Bình Dương

Product and Sales Manager

Pamela Lee

PALFINGER ASIA PACIFIC
Việt Nam
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh, Việt Nam

VU HIEU

PALFINGER MARINE VIETNAM CO.,LTD (PMV)
Việt Nam