PALFINGER Tin tức
Phòng Kinh Doanh và Dich vụ tại Ấn Độ đã có cuộc gặp mặt sau gần 2 năm.

PALFINGER Ấn Độ, họp mặt đội Bán Hàng và Dịch vụ

21.12.2021

Sự kiện họp mặt Đội Bán hàng & Dịch vụ năm 2021 khu vực Ấn Độ được tổ chức lần đầu tiên sau 2 năm, tại Palfinger Cranes India Pvt Ltd, Chennai từ ngày 16 - 18 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi đã kỷ niệm những thành công của năm 2021 đồng thời xây dựng nên chiến lược và chiến thuật kinh doanh cho năm 2022 và những năm sắp tới, đặc biệt lưu ý về ngân sách tích cực và các mục tiêu đặt ra cho tương lai.

Bài phát biểu quan trọng của Phó Chủ tịch Cấp cao (APAC), ông Santhosh Rao Permude, đã làm rõ cho toàn thể đội ngũ về trọng tâm và mục tiêu của PALFINGER toàn cầu trên các mốc thời gian khác nhau, từ mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Nhiều chủ đề quan trọng đã được đề cập trong cuộc họp này và PALFINGER Ấn Độ sẽ làm việc trên các kế hoạch như việc thiết lập lại mạng lưới đại lý, đa dạng hóa kinh doanh trong các phân khúc, tìm kiếm các ứng dụng mới chưa được khám phá, đặt trọng tâm hàng đầu vào các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số để hỗ trợ Bán hàng & Dịch vụ. Trong cuộc họp, nhóm dịch vụ PCI đã quyết định thúc đẩy xây dựng mối quan hệ với khách hàng mạnh mẽ hơn.

PALFINGER Ấn Độ sẽ cố gắng hết sức để đạt được các mục tiêu tích cực cho năm 2022.