Request of information

Исканията за информация

При поискване ние ще ви предоставим безплатна информация за размера, произхода и / или получателя на съхраняваните данни, както и целта на съхранението. В случай на прекомерни искания за информация (повече от два пъти годишно) ние си запазваме правото да начисляваме възстановяване на разходите.