Request of information

Anmodninger om oplysninger

På anmodning giver vi dig gratis information om omfanget, oprindelsen og / eller modtageren af de lagrede data samt formålet med lageret. I tilfælde af overdrevne anmodninger om oplysninger (mere end to gange om året) forbeholder vi os ret til at opkræve en omkostningsgodtgørelse.