Request of information

Zahteve za informacije

Na zahtevo vam bomo dali brezplačne informacije o obsegu, poreklu in / ali prejemniku shranjenih podatkov, kot tudi o namenu shranjevanja. V primeru čezmernih zahtev za informacije (več kot dvakrat letno) si pridržujemo pravico do zaračunavanja povračila stroškov.