Request of information

Verzoeken om informatie

Op verzoek geven we u gratis informatie over de omvang, herkomst en / of ontvanger van de opgeslagen gegevens en het doel van de opslag. In het geval van overmatige verzoeken om informatie (meer dan twee keer per jaar) behouden wij ons het recht voor om een onkostenvergoeding in rekening te brengen.