Request of information

Wnioski o udzielenie informacji

Na życzenie udostępnimy bezpłatne informacje na temat zasięgu, pochodzenia i / lub odbiorcy przechowywanych danych oraz celu ich przechowywania. W przypadku nadmiernego żądania informacji (więcej niż dwa razy w roku) zastrzegamy sobie prawo do naliczenia zwrotu kosztów.