PALFINGER Events

イベント

Visit us at a trade fair!
イベント名 開催都市 開催期間 日付 iCal
Dach + Holz 15.02.2022 18.02.2022 ドイツ ダウンロード
IFBA 12.05.2022 14.05.2022 ドイツ ダウンロード
Stone+Tec 12.05.2022 15.05.2022 ドイツ ダウンロード
Innovationstage 24.05.2022 25.05.2022 ドイツ ダウンロード
IFAT 30.05.2022 03.06.2022 ドイツ ダウンロード
Interschutz 20.06.2022 25.06.2022 ドイツ ダウンロード
Truck Grand Prix 15.07.2022 17.07.2022 ドイツ ダウンロード
Interforst 17.07.2022 20.07.2022 ドイツ ダウンロード
Nordbau 07.09.2022 11.09.2022 ドイツ ダウンロード
Galabau 14.09.2022 17.09.2022 ドイツ ダウンロード
IAA 20.09.2022 25.09.2022 ドイツ ダウンロード
BAUMA 24.10.2022 30.10.2022 ドイツ ダウンロード