Persondatapolitik

Persondatapolitik

BLanket til anmodning om Oplysninger

På anmodning giver vi dig information om omfanget, oprindelsen og / eller modtageren af de lagrede data samt formålet med lagringen. I tilfælde af overdrevne anmodninger om oplysninger (mere end to gange om året) forbeholder vi os ret til at opkræve en omkostningsgodtgørelse.