Järnvägskranar

Utrustning anpassade för höga krav på järnvägen. PALFINGER har inte bara kranar anpassade för den höga standard som gäller på järnvägsfordon och tvåvägsfordon. De har även arbetsplattformar och trådtryckare för göra fordonen kompletta för arbete ute på spåren.

Läs mer om järnvägskranar på vår internationella sida.