Ledning

Det är vi som ingår i företagets ledning. Du möter oss oftast i våra specialistroller men som ledningsgrupp är vår huvudsakliga uppgift att hantera de övergripande och strategiska frågorna. Självklart hanterar vi även dagliga frågor och problem som uppstår men som är av en mer övergripande natur än vad som kan beslutas på en enskild avdelning. 

Magnus Hinz

Försäljnings- & marknadschef

Jonas Agaeus

Servicemarknadschef

Örjan Korsgren

Säljare, koordinator

Camilla Matti

Ekonomichef

Mattias Strömberg

HR-chef