Ledning

Det är vi som ingår i företagets ledning. Du möter oss oftast i våra specialistroller men som ledningsgrupp är vår huvudsakliga uppgift att hantera de övergripande och strategiska frågorna. Självklart hanterar vi även dagliga frågor och problem som uppstår men som är av en mer övergripande natur än vad som kan beslutas på en enskild avdelning. 

RIKS
Magnus Hinz

Marknadschef, OEM, KAM

Jonas Agaeus

Servicemarknadschef

LEDNING
Henrik Wittgren

Försäljningschef

Camilla Matti

Ekonomichef

Mattias Strömberg

HR-chef