3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Stödben

Radiostyrda stödben

Möjlighet att manövrera stödben direkt från kranens fjärrstyrning. Denna funktion är ett smidigt och tidsbesparande tillval för föraren.

Övrigt

Jibb

En jibb är en extra hydraulisk vipparmsförlängning. Jibben ger dig extra räckvidd och är ett perfekt verktyg för att komma över takkanten vid höglyft.