3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VÄLJ SERIE

Epsolution

C70

C-serien kombinerar design, komfort och teknik till en väl avvägd helhet – en väl beprövad kran med bevisad tillförlitlighet som uppfyller alla krav på kvalitet.

C80

En kran som uppfyller alla krav på kvalitet, bästa egenvikt kontra lyftkapacitet och körbarhet. Den kommer att överträffa dina förväntningar.