3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Sits

Nocksits

Vare sig det är som standardversion bakom kranpelaren eller som en sidmonterad plavering, kranmanövrering från nocksits garanterar bästa möjliga funktionalitet och ergonomi. Nocksitsen, som kan monteras på antingen vänster eller höger sida för att passa dina önskemål, erbjuder obegränsad sikt över arbetsområdet. För fastpump eller variabel pump.

Styrsystem

Manuell styrning

Med manuell styrning har du en direkt förbindelse mellan spakarna och manöverventilen. Detta uppskattas av många förare då du får en direkt återkoppling på hur kranen svarar på spakrörelsen.