PK 1050 TEC – utveckling när den är som bäst! 

10 november 2022

PALFINGERs nya fantastiska PK 1050 TEC kran har sett dagens ljus! Under BAUMA mässan i München 2022 visade PALFINGER upp den nya PK 1050 TEC kranen. Det är en helt ny kran så man ska inte säga att det är en efterföljare till den mycket populära PK 92002 kranen. Skillnaden i vikt mellan nya PK 1050 TEC kranen och PK 92002 är dock bara drygt 3%!

Ny design

I och med introduktionen av denna PK 1050 TEC och lillebror PK 250 TEC visar PALFINGER upp en ny design på sina lastbilskranar i TEC familjen. I kombination med PALFINGERs trafikröda färg, RAL 3020, nya utformningen av PALFINGER loggan med tillhörande dekaler runt om samt reflekterande varningsdekaler på stödbensutliggarna ser man tydligt att detta är en state of the art lastbilskran som sticker ut i mängden.

PK 1050 TEC är en produkt som tåls att jämföra både vid lyft rakt ut samt vid höglyft och då i kombination med hydraulisk jibb. Ni kommer att bli förvånad vilken lyftkapacitet PK 1050 TEC har.

PK 1050 TEC kranen har upp till 5 olika kombinationer kran och jibb, se tabell nedan.

(Förklaring till bokstäverna i tabellen: E = 6 hydrauliska utskjut, F = 7 hydrauliska utskjut, G = 8 hydrauliska utskjut och H = 9 hydrauliska utskjut).

PJ240PJ190PJ150
PK 1050 TEC FEE
PK 1050 TEC GEE
PK 1050 TEC HE

Som tillval finns också en extra jibb (PJM020), en mekanisk jibb, som kan ställas in i 5 olika lägen (tillval). Den totala räckvidden på denna mekaniska jibb är 5500 mm. Den kan kopplas ihop med jibben via en MFA adapter (tillval).

Ett användbart verktyg (som monteras i kran eller jibb) är den så kallade ”svanhalsen” (tillval). Med kroken monterad i detta extra verktyg minimerar man krokhöjden vid lyft i trånga utrymmen

Förutom att PK 1050 TEC kranen är en unik hårdvara så finns det en hel del nya mjukvaror som hjälper till effektivt i vardagen.

Memory position
Nivelleringsassistans

MEMORY POSITION

Memory position är ett assistanssystem som kan spara och upprepa kranpositioner. Kranpositionen sparas och kranen kan återgå till denna position semiautomatiskt.  Positionen, inklusive jibben bestäms av kranföraren. Upp till fyra olika kranpositioner kan sparas. Hela krangeometrin sparas och kan visuellt visas på geometrisidan på radiostyrningens manöverlåda.

Kundfördelar:

  • Snabbare kranarbete är möjlig, särskilt med repetitiva kranrörelser

NIVELLERINGSASSISTANS

P-STAB nivelleringsassistans är en automatisk nivellering av fordonet och dess stödben. P-STAB ställer fordonet i nivå via kranen och stödbenen på den extra stödbensbryggan (om fordonet är utrustad med extra stödbensbrygga). Efter nivellering kan önskade lyftförhållanden för fordonet skapas.

Kundfördelar:

  • Tidsbesparande i nivelleringsförloppet
  • Enkel och snabb hantering av både nya som erfarna kranförare

Lyftdiagram PK 1050 TEC G,
8 hydrauliska utskjut

Lyftdiagram PK 1050 TEC G med 8 hydrauliska utskjut till maximalt 19,8 meter 3800 kg på 19,8 meter är fantastiskt för en kran i 105 tonmeters klassen.

Lyftdiagram PK 1050 TEC H,
9 hydrauliska utskjut

Lyftdiagram PK 1050 TEC H, 9 hydrauliska utskjut till maximalt 22,3 meter 3150 kg på 22,3 meter är imponerande!

Lyftdiagram PK 1050 TEC G,
8 hydrauliska utskjut med PJ 190 E jibb,
6 hydrauliska utskjut

Lyftdiagram PK 1050 TEC G uppnår strålande lyftvärden i kombination med 19 t/m jibben, PJ 190E. Laster på 1300 kg kan lyftas 19 meter bort och 24 meter upp! Med två manuella armförlängningar når man 40 meter rakt upp och 36,5 meter rakt ut! Med en mekanisk jibb monterad (PJM020, tillval) blir räckvidden nästan 38 meter rakt ut och rakt upp har vi en krokhöjd på över 41 meter!

Lyftdiagram PK 1050 TEC H,
9 hydrauliska utskjut med PJ 150 E,
6 hydrauliska utskjut

Överlägsenheten gällande PK 1050 TEC H visas speciellt i kombination med jibb. PK 1050 TEC har första klassens lyftkapacitet, speciellt i armpositioner från 45 grader och uppåt, varifrån de flesta jobb utförs. Detta tack vare systemet DPS-C. Även rakt ut visar PK 1050 TEC H sin styrka. 1020 kg nästan 35 meter rakt ut är imponerande. Med en mekanisk jibb monterad (PJM020, tillval) blir räckvidden över 40 meter rakt ut och rakt upp har vi en krokhöjd av nästan 44 meter!

Förutom det som skrivits ovan finns mycket annat som är bra att tänka på när man investerar i en PK 1050 TEC kran:

  • Som standard levereras PK 1050 TEC med enkelpump. Som tillval finns 2-krets system.
  • Både kran och jibb är uppbyggda med Polygonformade utskjut, P-bom. Fördelen med denna profil på utskjutet är att den har minimal nedböjning vid tunga lyft samt en grym stabilitet i sidled. Fördelarna är även – mindre underhåll, lägre vikt med högre lyftkapacitet och mindre friktion i utskjutet tack vare fler glidklackar per utskjutsarm.
  • RTC/SRC finns som tillval i kombination med vinsch. RTC (Rope Tension Control) – låt vinschvajern vara monterad och automatiskt rullar vajern på eller av 1vinschtrumman medan du kör andra funktioner.  SRC (Synchronised Rope Control) – om en last är kopplad till vinschen kan avståndet mellan lasten och linhjulet vara konstant oavsett vilka andra kranfunktioner man kör. Mycket uppskattat hjälpmedel som gör arbetet med vinsch snabbt och enkelt.
  • En annan fördel med PALFINGERs vinschsystem – linhjulen kan alltid vara monterade. Detta är verkligen tidsbesparande och det gör det möjligt att använda vinschen på ett mycket enklare sätt.    
  • P-FOLD – system som gör det möjligt att semiautomatiskt köra kranen i och ur transportläge endast med en spak.

Leveranstider

PK 1050 TEC kranarna kommer att levereras med start under kvartal 4, 2023.

TILLBAKA TILL NYHETER