Lyftkraft i praktiken

31 januari 2023

Det gäller att inte fastna i teoretiska uträkningar. Ett exempel är att lyftdiagram visar lyftkraften statiskt, men visar inte alltid det verkliga lyftvärdet. Det gäller exempelvis TEC-kranen. Lyftdiagrammet nedan visar en jämförelse mellan en 53 tonmeters SH-kran och en 48 tonmeters TEC-kran. SH-kranen hanterar ett ton på 18,7 meter, medan TEC-kranen inte alls kan hantera samma vikt med lyft rakt ut med jibben. Men praktiska test visar något annat.

I praktiken ser lyften annorlunda ut

Vid ett praktiskt test hanteras ett ton med SH-kranen, 20,9 meter rakt ut. TEC-kranen som inte klarade vikten enligt det statiska lyftdiagrammet visar sig i praktiken kunna hantera ett ton på 21,8 meter!

Kraftigare jibb och ”intelligent krankörning”

Så hur är detta möjligt? Tack vare att utskjutssystemet på TEC-kranens grundkran är så lätt, kan en kraftigare jibb monteras. Den är visserligen något tyngre men mycket kraftigare. Vidare används ”intelligent krankörning”. Om du först kör ut alla hydrauliska utskjuten på jibben så långt den orkar och därefter de hydrauliska utskjuten, hamnar den totala tyngdpunkten närmare kranpelaren, för att utskjuten på jibben är lättare. Då behöver inte kranen lyfta så mycket av sin egenvikt och det ger mer lyftkraft för att lyfta lasten. Skillnaden är som sagt enorm!

TILLBAKA TILL NYHETER