Operatörspool

Operatörspool ger dig möjlighet att ge feedback, vilket är viktigt i vårt arbete med ständiga förbättringar när vi tar fram bättre produkter och lösningar.

För oss är synpunkterna från dig som använder våra produkter varje dag avgörande. Oavsett om du arbetat med kranar, arbetsplattformar eller annan utrustning i många år, eller börjat nyligen, är din åsikt viktig för oss.

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE!

  • Vilka dagliga utmaningar ställs du inför?
  • Vilka är dina arbetsuppgifter och vad behöver du för att utföra dem?
  • Vad har du för förslag när det gäller produktanvändning och nya funktioner?

(Det tar bara 2 minuter.)

BELYSNINGSSYSTEM

I belysningsundersökningen frågade vi kranförare hur de använder belysningen på sina kranar och fordon. Mer än 170 operatörer gav viktiga insikter, som vi har tillämpat på framtida produktspecifikationer.

ENKÄT: RADIOFJÄRRKONTROLL

Den här Operator Pool-undersökningen handlade om radiostyrning. Vilka förbättringar kan du tänka dig när det gäller funktioner och ergonomi? 250 svar gav oss en tydlig inblick i dina preferenser när det gäller framtida utveckling.

UNDERSÖKNING: SMARTA FUNKTIONER

Smarta funktioner är ett aktuellt ämne hos PALFINGER. Vad tycker kranförarna om komfortfunktioner när de kör kranen? Vi frågade dem om deras önskemål när det gäller komfortfunktioner. Nu vet vi vilka funktioner som föredras. Ett stort tack till våra deltagare för deras expertis.

Vanliga frågor och svar

Vad är operatörspoolen?

Operatörspoolen är en databas med kontaktuppgifter till slutanvändare. Vi använder den för enkäter, intervjuer och direkt utbyte som feedback för produktutveckling.

Hur och hur ofta kommer jag att bli kontaktad om jag anmäler mig till operatörspoolen?

Du kommer att bli kontaktad högst 4 gånger per år, vanligtvis i form av en enkät. Med vissa operatörer har vi också kontakt via telefon eller ansikte mot ansikte, men först efter att ha mejlat först.

Vilka fördelar får jag av att registrera mig?

Bland de nya användare som registrerar sig lottar vi regelbundet ut godsaker som modellkranar eller värdecheckar till PALFINGERS webbshop. Du kan också vinna priser för att delta i undersökningar och intervjuer. Men framför allt är det du som gör din röst hörd och påverkar den framtida produktutvecklingen.

Vad händer med mina uppgifter?

Om du har gett oss ditt samtycke i slutet av registreringsformuläret har vi (företagen i PALFINGER-koncernen) rätt att behandla och lagra dina uppgifter. Dessutom har vi rätt att använda dina uppgifter för att utvärdera marknads- och kundkrav, vilket innebär att vi kan kontakta dig skriftligen eller per telefon för att bjuda in dig till undersökningar, intervjuer och feedbackrundor. Ditt deltagande är alltid frivilligt.

Kan jag avregistrera mig från operatörspoolen?

Du kan när som helst återkalla din registrering i operatörspoolen genom att använda en avregistreringslänk i de mottagna e-postmeddelandena.

Kan jag registrera mig även om jag inte använder en PALFINGER-produkt utan en produkt från en konkurrent?

Oavsett vilken kran eller annan produkt du kör är vi glada att välkomna dig till operatörspoolen.

Vem kan jag kontakta om jag har ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss när som helst på customer.centricity@palfinger.com.