3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Sits

Nocksits

Vare sig det är som standardversion bakom kranpelaren eller som en sidmonterad plavering, kranmanövrering från nocksits garanterar bästa möjliga funktionalitet och ergonomi. Nocksitsen, som kan monteras på antingen vänster eller höger sida för att passa dina önskemål, erbjuder obegränsad sikt över arbetsområdet. För fastpump eller variabel pump.

Styrsystem

Radiostyrning

PALFINGER radiostyrning till EPSILON använder Scanreco radiostyrning med antingen paddlar eller joystickstyrning

Elektrisk Styrning

Med en elstyrd manöverventil finns det ingen mekanisk överföring av spakrörelserna till manöverventilen. Alla kranrörelser anpassas till förarens önskemål på hastighet och känslighet. Upp till fyra olika förarprofiler kan lagras i datorn.

Manuell styrning

Med manuell styrning har du en direkt förbindelse mellan spakarna och manöverventilen. Detta uppskattas av många förare då du får en direkt återkoppling på hur kranen svarar på spakrörelsen.