3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Styrsystem

Radiostyrning lastväxlare

PALFINGERs radiostyrning ger dig optimal frihet vid manövrering av lastväxlaren i eller utanför lastbilshytten.

Övrigt

Snabbsänkning

En lastväxlare utrustad med snabbsänkning på funktionen "lastväxlare ner" ger dig 30 procent högre hastighet än en lastväxlare med standard utrustning.