3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Torn

Fast torn

1450 mm krokhöjd enligt svensk standard för att passa de flesta flak på marknaden.

Vikbart torn

Vikbart torn benämns med ett A. Det finns många fördelar med att välja en ”A” lastväxlare.

Övrigt

Lastväxlare anpassad för kran

En perfekt kombination, PALFINGER lastväxlare med PALFINGER kran.