PALFINGER Bộ quy tắc Ứng xử
Chúng tôi đề cao sự liêm chính!

bộ quy tắc ứng xử PALFINGER 

The reflection of PALFINGER values. Clear and forthright principles for professional actions on a daily basis.

PALFINGER has set itself the goal of achieving profitable and sustainable growth. Integrity is of utmost importance in all of PALFINGER’s business operations. This means acting honestly and in full compliance with legal regulations as well as ethical standards whilst fulfilling our corporate social responsibility. Integrity is essential for PALFINGER’s values of entrepreneurship, respect and learning.

The proactive implementation of and compliance with the following standards is important to PALFINGER and is likewise demanded from all employees and business partners, such as suppliers and dealers. Therefore, PALFINGER requires all business partners to communicate this Code of Conduct in an appropriate manner within their own organization.

PALFINGER hướng đến mục tiêu tăng trưởng đi đôi cùng lợi nhuận và trách nhiệm với tập thể với mô hình bền vững trên toàn thế giới. Những nước đi chủ động và phù hợp với từng đặc điểm hình thái xã hội luôn được chú trọng. Vì thế, chúng tôi đã tổng hợp những điều trên thành một Bộ quy tắc Ứng xử cho mọi cổ đông của tập đoàn, từ những đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà phân phối đến những nhân viên hợp đồng, những đối tượng mà từ giờ chúng tôi sẽ gọi chung là "Đối tác".

tải về

bộ quy tắc ứng xử

EN

CODE OF CONDUCT

BULGARIAN

CODE OF CONDUCT

ROMANIAN

CODE OF CONDUCT

SLOVENIAN

CODE OF CONDUCT

GERMAN

CODE OF CONDUCT

CHINESE

CODE OF CONDUCT

SPANISH

CODE OF CONDUCT

FRENCH

CODE OF CONDUCT

PORTUGUESE