2. VALMÖJLIGHET
4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VÄLJ MODELL

PC 900

PALFINGERs minsta kran. En kran där du manuellt ställer upp kranarmen i önskat arbetsläge. En elvinsch med fem meter vajerlängd är monterad på kranen.

PC 1500

PALFINGERs minsta hydrauliska kran med hydraulisk sväng, lyft och utskjut. En lätt kran som är idealisk för montering på mindre lätta lastbilar.

PC 2700

PC 2700 är en prisvärd och lätt kran som är idealisk för montering på mindre lätta lastbilar. Smidig och stark medhjälpare som gör att ryggskador kan undvikas.

PC 3800

PC 3800 är den största ”lilla” compact kranen i PALFINGERs kranprogram. PC 3800 är en smidig och stark medhjälpare som gör att ryggskador kan undvikas.

PK 2900

PALFINGERs minsta vikarmskran (kran med vipparm) är en kraftfull kran som är idealisk för montering bakom hytt eller bakom flaket på mindre lätta lastbilar.

PK 3400

PALFINGERs PK 3400 kran är en vikarmskran (kran med vipparm) som är kraftfull och idealisk för montering bakom hytt eller bakom flaket på lätta lastbilar.

PK 4200

PALFINGERs PK 4200 kran är en vikarmskran (kran med vipparm). En kraftfull och smidig kran med möjlighet att välja en hydraulisk räckvidd som gör att du når långt trots kranens kompakta storlek.