3. SERIE

INGEN SERIE VALD

4. MODELL

INGEN MODELL VALD

5. MODELLINFO
6. TILLBEHÖR

INGA TILLBEHÖR VALDA

7. SAMMANFATTNING

VALMÖJLIGHETER

Välj alternativ eller gå vidare direkt.

Platta

Aluminiumplatta skåpbil

Aluminiumplattan finns i två olika utföranden hel eller delbar vertikalt. Plattan kan utrustas med en mängd olika tillbehör, till exempel rullstopp och varningsljus med mera.